Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας (Γενική περιγραφή)

 

 

Τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με υποτυπώδες εγκάρ­σιο κλίτος. Αποτελεί έναν από τους μεγάλους επισκο­πικούς ναούς που χτίστηκαν στη Μακεδονία κατά τον 11ο αιώνα. Στη σημερινή μορφή δεν σώζεται το νότιο κλίτος. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο σωζόμενος τοιχογραφικός διάκοσμος, ο οποί­ος στο μεγαλύτερο μέρος του χρο­νολογείται στο 13ο αιώνα (1215/6- 1224/5 και 1270-1290). Οι τοιχο­γραφίες που κοσμούν τον ανατο­λικό τομέα του βόρειου κλίτους του ναού χρονολογούνται γύρω στο 1320. Κατά την οθωμανική πε­ρίοδο μετατράπηκε σε μουσουλ­μανικό τέμενος με την επωνυμία Χουνκιάρ Τζαμί (τζαμί της Νίκης). Από τη φάση αυτή του κτίσματος σήμερα είναι ορατός ο μιναρές και μέρος των εσωτερικών και εξωτερικών επι­χρισμάτων του ναού.

 

Ε. Κυπραίου (Επιμ.), Τα μνημεία της Βέροιας (4ος - 19ος αιώνας), Τ.Α.Π. χ.χ.

Επικοινωνία - Όροι χρήσης

Επικοινωνία 

Διεύθυνση
Παύλου Μελά & Μπιζανίου Βέροια Τ.Κ 591 00
Τηλέφωνο  
2331078127 - 2331078100
Email: info@veriahistory.gr
Όροι Χρήσης
Ιστοσελίδας
 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Σημείωμα 
Ο δικτυακός χώρος veriahistory.gr βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και υπόκειται σε συνεχόμενες λειτουργικές και δομικές αλλαγές καθώς και συνεχόμενη προσθήκη περιεχομένου