Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας

 

Στο Αρχείο των Πρακτικών των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Βέροιας περιλαμβάνονται οι Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων της πόλης από το 1946 κ.ε. Δυστυχώς, το προγενέστερο αρχείο είχε καταστραφεί στην κατοχική περίοδο, όταν προκλήθηκε πυρκαγιά στο Δημαρχείο της Πόλης.

Από την περιήγηση στο αρχείο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για θέματα, που απασχόλησαν την πόλη και τους πολίτες της κατά το παρελθόν και μέσα από αυτά να παρατηρήσει την εξέλιξη της από το β΄ μισό του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Παράλληλα, σκοπός της ενέργειας και της προσπάθειας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με την διάσωση και διάδοση της τοπικής ιστορίας. Επιπλέον, μέσα από τη συγκεκριμένη ενότητα θα προκύψουν οφέλη τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν εξειδικευμένοι επιστήμονες, που ασχολούνται με τη μελέτη της τοπικής ιστορίας. Τέλος, όλο το παραπάνω εγχείρημα συμβάλει στη διατήρηση και διάδοση της ιστορικής μνήμης στις νεώτερες γενιές.

 

Περιηγηθείτε στο Αρχείο ανά έτος ακολουθώντας του παρακάτω συνδέσμους

1945

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1946

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1947

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1948

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1949

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1950

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1951

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1952

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

Περιηγηθείτε στους καταλόγους των Αποφάσεων του Δ.Σ ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

Κατάλογοι Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ανά έτος

 

Αναζήτηση στο Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Για την διευκόλυνση των χρηστών έχει προβλεφθεί η ύπαρξη μηχανισμού αναζήτησης παραπλεύρως. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει λήμματα χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά, τους κωδικούς των τεκμηρίων, εφόσον τους γνωρίζει (συνίσταται σε περισσότερες της μιας αναζητήσεων), καθώς και τις κατηγορίες στις οποίες εντάχθηκαν οι αποφάσεις και είναι οι εξής: ΑΠΑΛΛΟΤΙΩΣΗ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στην αναζήτηση με βάση τη λέξη κλειδί ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ένα λήμμα ακολουθώντας τον τύπο π.χ.: Βέροια OR ΒΕΡΟΙΑ OR βεροια OR … OR …

Στην αναζήτηση με βάση τον κωδικό τεκμηρίου ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό που φέρει η κάθε απόφαση και αναγράφεται στην αναλυτική περιγραφή της και έχει τον τύπο π.χ. CLHCV_MCA_MV_1945_DCS_075.

Στην αναζήτηση με βάση την κατηγορία, ο χρήστης θα πρέπει να γράψει την κατηγορία για την οποία ενδιαφέρεται με Κεφαλαίους Χαρακτήρες, ακολουθώντας τον τύπο π.χ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Επικοινωνία - Όροι χρήσης

Επικοινωνία 

Διεύθυνση
Παύλου Μελά & Μπιζανίου Βέροια Τ.Κ 591 00
Τηλέφωνο  
2331078127 - 2331078100
Email: info@veriahistory.gr
Όροι Χρήσης
Ιστοσελίδας
 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Σημείωμα 
Ο δικτυακός χώρος veriahistory.gr βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και υπόκειται σε συνεχόμενες λειτουργικές και δομικές αλλαγές καθώς και συνεχόμενη προσθήκη περιεχομένου