Περί του «εκλέγειν» υποχρεωτικώς...

 

Με μια διαταγή ο Στυλιανός Παττακός, αντιπρόεδρος της δικτατορικής κυβέρνησης, της Χούντας, όριζε την υποχρεωτική συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές, ενώ παράλληλα αναφερόταν και στην επιβολή κυρώσεων εις βάρος των πολιτών, οι οποίοι θα απείχαν από την εκλογική διαδικασία ή δε θα εγγράφονταν στους εκλογικούς καταλόγους.

Το έγγραφο του Παττακού φέρει ημερομηνία 7 Ιουλίου 1971 και απευθυνόταν προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και οριζόταν η κοινοποίησή του σε όλα τα υπουργεία και τις Νομαρχίες του Κράτους. Παράλληλα με το υπό ημερομηνία 16 Ιουλίου 1971 διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας σε όλες τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του.

Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο έγγραφο, ο Παττακός φέρεται να απαντά σε παλαιότερο έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών με το οποίο ζητούνταν διευκρινήσεις περί των δικαιολογητικών που έπρεπε να προσκομιστούν προκειμένου να αποκτήσει κάποιος πολίτης άδεια άσκησης επαγγέλματος. Επίσης, από τα γραφόμενα συνάγεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν και το εκλογικό βιβλιάριο του ενδιαφερόμενου, ως απόδειξη της εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους και συμμετοχής του στις εκλογικές διαδικασίες.

Με βάση τα παραπάνω, ο συντάκτης του εγγράφου υπενθυμίζει τη νομοθεσία, η οποία προέβλεπε ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε όσους απείχαν από την εκλογική διαδικασία για την εκλογή βουλευτών αλλά και όσων δεν επεδίωκαν την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους. Επίσης, αναφέρεται στο νομοθετικό διάταγμα το οποίο εκδόθηκε και απάλλασσε τους πολίτες που δεν συμμετείχαν στο δημοψήφισμα του 1968, καθώς, όπως αναφέρεται, διαπιστώθηκε ότι «η αποχή του συνόλου σχεδόν των αποσχόντων εκ της ψηφοφορίας, οφείλετο εις την αντικειμενικήν αδυναμίαν ασκήσεως του εκλογικού δικαιώματος». Το γεγονός αυτό, όπως τονίζεται, δεν αναιρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί επιβολής νομικών και διοικητικών κυρώσεων σε όσους απείχαν αδικαιολόγητα από την εκλογική διαδικασία και την εγγραφή στους καταλόγους. Αντίθετα, επιμένοντας στα ισχύοντα νομεθετήματα επιμένει στην κατά το Σύνταγμα ορισμένη υποχρεωτική άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και την ισχύ των υπαρχουσών διατάξεων.

Το έγγραφο κλείνει με την ρητή εντολή, η οποία υποχρέωνε τους πολίτες που είχαν το δικαίωμα του εκλέγειν να καταθέτουν, μεταξύ των υπολοίπων δικαιολογητικών για την απόκτηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος, και το εκλογικό τους βιβλιάριο, προκειμένου να αποδειχθεί η εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους.

Το παραπάνω έγγραφο θα πρέπει να εκληφθεί ως απόρροια της νομοθεσίας της περιόδου η οποία σκοπό είχε τον έλεγχο, την καταπίεση και την κατατρομοκράτηση του λαού μέσα από την υποχρέωση της υποστήριξης των επιλογών του καθεστώτος, το οποίο ουσιαστικά εξανάγκαζε με διάφορους τρόπους τους πολίτες να συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες και απειλώντας με την επιβολή ποινικών και διοικητικών μέτρων όσους από αυτούς δε συμμορφώνονταν, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Η ημέρα της Λαμπρής Ο Μάης (Δημοτικό τραγούδι) »

Επικοινωνία - Όροι χρήσης

Επικοινωνία 

Διεύθυνση
Παύλου Μελά & Μπιζανίου Βέροια Τ.Κ 591 00
Τηλέφωνο  
2331078127 - 2331078100
Email: info@veriahistory.gr
Όροι Χρήσης
Ιστοσελίδας
 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Σημείωμα 
Ο δικτυακός χώρος veriahistory.gr βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και υπόκειται σε συνεχόμενες λειτουργικές και δομικές αλλαγές καθώς και συνεχόμενη προσθήκη περιεχομένου