Το Λεύκωμα της Πόλης μας

Εκδοτικό γεγονός για την πόλη της Βέροιας αποτέλεσε η μνη­μειώδης έκδοση του Λευκώματος της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας (2014), «Βέροια 1900-1975», συγκεντρώνοντας σε ένα ογκώδη τόμο (421 σελ.), τις Φωτογραφίες και Αναμνήσεις της τοπικής Κοινωνίας, σε ένα λίαν φορτισμένο συναισθηματικά οδοιπορικό στον 20ο αι.
Πρωτόγνωρη έκδοση, για τα τοπικά δεδομένα, το Λεύκωμα, που καλύπτει χρονικά 75 χρόνια (από τα τελευταία χρόνια της Οθωμανοκρατίας μέχρι την Μεταπολίτευση), λειτούργει ενισχυτικά στην Συλλογική Μνήμη της Βέροιας, μέσα από έναν πρωτότυπο διάλογο με την Σύγχρονη Ιστορία, εξόχως διδακτικό και ωφέλιμο, αφού παραπέμπει στην Πατριδογνωσία.
Το θαυμάσιο Λεύκωμα έκτισαν με πολύ αγάπη και επιστημονική φροντίδα, ο Δρ Εμμανουήλ Ξυνάδας, που είχε την επιμέλεια των κειμένων και της όλης έκδοσης, η
Υπ Δρ Π.Δ.Μ (Μsc Ιστορίας) Αναστασία Ταναμπάση, που έκανε τις μεταφράσεις στα αγγλικά (η έκδοση είναι δίγλωσση), καθώς και η Επιστημονική Επιτροπή Επίβλεψης, που αποτελείτο από τους Επιστημονικούς Συνεργάτες της Ε.Μ.Ι.Π.Η., Ιάκωβο Μιχαηλίδη, Αν. Καθηγητή ΑΠΘ, Θεοδόση Τσιρώνη. Δρ. ΑΠΘ. και Χρηστό Σκούπρα. Δρ. ΠΔΜ. Όλοι τους μερίμνησαν για το εξαίρετο απο­τέλεσμα μίας έξοχης επιστημονικής εργασίας!
Η επισημότητα του εκδοτικού εγχειρήματος συνοδεύεται από Προλογικά Σημειώματα της Χαρούλας Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδη, Δημάρχου, Νίκου Μαυροκεφαλίδη, Ανπδημάρχου, Γιώρ­γου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΕΠΑ, και Γιάννη Καμπούρη, Διευθυντή της ΚΕΠΑ.
Τα Λεύκωμα είναι χωρισμένο σε τρεις Ενότητες μέσα από τις οποίες παρακολουθούμε την πορεία της Βέροιας να ακολουθεί την εθνική περιπέτεια της Σύγχρονης Ελλάδας. Έτσι, στην Α' Ενότητα, τα φωτογραφικά τεκμήρια μάς ξεναγούν στην μεταβα­τική περίοδο, από την (Οθωμανική) Αυτοκρατορία στο Εθνικό Κράτος (1900-1925), στην Β' Ενότητα, από τον Μεσοπόλεμο μέχρι το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου (1925-1950) και στην Γ΄ Ενό­τητα, από το τέλος του Εμφυλίου ως την Μεταπολίτευση (1950- 1975).
Τα φωτογραφικά τεκμήρια, άγνωστα τα περισσότερα, είναι παρ­μένα από Δημόσιες και Ιδιωτικές Συλλογές (που κατονομάζον­ται), προκαλούν το ενδιαφέρον του αναγνώστη και εν πολλοίς τα συναισθήματά του.
Όπως αναφέρει στην Εισαγωγή του ο Επιμελητής της έκδοσης Δρ Εμμ. Ξυνάδας. το Ιστορικό Λεύκωμα «Βέροια 1900-1975», στη­ρίζεται στην επιστημονική έρευνα αλλά είναι και προσβάσιμο στο ευρύ κοινό.
Επιμένουμε ότι ο αναγνώστης ενώ μπορεί να κατανοήσει τα φω­τογραφικά τεκμήρια από το ευκρινές των λεζάντων πρέπει να εμ­πιστευτεί και τα συνοδευτικά κείμενα που θα τον βοηθήσουν στην κατανόηση των ιστορικών δεδομένων ανά περίοδο. Πρό­κειται για κείμενα που στηρίζονται στην μέθοδο και τους κανόνες όπως επιβάλλει μία σοβαρή επιστημονική έρευνα, οπότε και πρέ­πει να επισημανθεί η εξαιρετική εργασία του Δρος Εμμ. Ξυνάδα. Το Λεύκωμα «Βέροια 1900-1975», ως υλοποιημένη ιδέα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, συνιστά πρωτοποριακή πράξη και θετικό πρόσημο για τον προοδευτικό χαρακτήρα της πόλης μας που παραδίδει στους ερευνητές του μέλλοντος ένα ακόμη χρή­σιμο εργαλείο!

 

Βιβλιοπαρουσίαση του Δημήτρη Καρασάββα που δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, το Σάββατο 14-2-2015.

Επικοινωνία - Όροι χρήσης

Επικοινωνία 

Διεύθυνση
Παύλου Μελά & Μπιζανίου Βέροια Τ.Κ 591 00
Τηλέφωνο  
2331078127 - 2331078100
Email: info@veriahistory.gr
Όροι Χρήσης
Ιστοσελίδας
 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Σημείωμα 
Ο δικτυακός χώρος veriahistory.gr βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και υπόκειται σε συνεχόμενες λειτουργικές και δομικές αλλαγές καθώς και συνεχόμενη προσθήκη περιεχομένου