"Εφημερίδες Βεροίας"

Ένα άρθρο του "Θαρραλέου" για τον Τύπο της Βέροιας το 1958

 

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες αντλούμε από άρθρο της εφημερίδας "Θαρραλέος" για τις εφημερίδες που κυκλοφορούσαν στη Βέροια, το έτος 1958. Σύμφωνα με αυτές, στην πόλη εκδίδονταν 6 εφημερίδες, ενώ άξια μνείας είναι η αναφορά του άρθρου περί πρωτοφανούς εκδοτικής κίνησης στην Βέροια, αφού για πρώτη φορά κυκλοφορούσαν τόσα έντυπα.

Οι εφημερίδες της περιόδου ήταν οι εξής: «Ο Θαρραλέος», «Μεταρρύθμισις»,  «Νίκη», «Φρουρός Ημα­θίας», «Έξόρμησις» και «Αγροτική Ήχώ Ημαθίας».

Παρακάτω παρατίθενται οι πληροφορίες για κάθε εφημερίδα, όπως παρουσιάζονται στο άρθρο του "Θαρραλέου".

1)  «Ο Θαρραλέος». Εχάρισε στον τόπο, ένα ιδιότυπο, μαχητικό είδος δημοσιογραφίας, που το εμιμήθισαν σχεδόν και αι ακολουθήσασαι λοιπαί. Θά παραμείνη δε στην ιστορία, σαν πρωτυπο-ρειακός στην όλη προσπάθεια του προς εξωραϊσμόν της Βεροίας και εκπολιτισμόν αυτής και γενικά την ανεξαρτησίαν γνώμης και την θαρραλέαν υποστήριξιν των λαϊκών συμφε­ρόντων.

2) Η «Μεταρρύθμισις» του ιατρού κ. Β. Κουτσαντά. Εκτός του κομματικού αγώνος, διεξάγει αξιέπαινη προσπάθεια, στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων με μαχητικότητα που την ενισχύει η συσσωρευμένη αγανάκτησις του ιδρυτού και διευθυντού της, κατά της αδικίας γενικά που προσγίνεται στον αγροτικό κόσμο και των αναξίων πολιτικών ανδρών του τό­που.

3) Η «Νίκη» του δικηγόρου κ. Χατζηδημητρίου. Μετά διετή σιωπήν επανεξεδόθη προ ημερών. Κατά την πρώτην περίο­δον της επέδειξεν αγωνιστικότητα. Ευχόμεθα να την επανεύρη.

4) Ο «Φρουρός Ημα­θίας» ιδιοκτησίας του πολιτευτού Γιάγκου Παπαδάκη. Ασχολείται με την αυτοδιαφήμισιν των «έργων» του τέως βουλευτού, χωρίς να πολυσκοτίζεται για τα τοπικά προβλήματα της Βεροίας και της περιοχής, τα οποία ζητούν αμέσους λύ­σεις.

5) Η «Έξόρμησις» του κ. Φάνη Τριανταφυλλίδη. Από της εμφανίσεώς της εισόρμησε εις τον δημοσιογραφικόν στίβον με αγωνιστικήν διάθεσιν και γραμμήν θαρραλέαν προς υπεράσπισιν των Αγροτι­κών συμφερόντων.

6) Ή «Αγροτική Ήχώ Ημαθίας» της Διευθύνσεως Γεωργίας Βεροίας, όργανον, διδακτικού, δια τους αγρότας, περιεχομένου.

Σημειωτέον ότι, άπασαι αι άνωτέρω εφημερίδες, δεν είναι προεκλο­γικά έντυπα άλλα τακτικές εφημερίδες, αι οποίες παρ’ όλες τις ατέλειές των αποτελούν μιαν σοβαράν πρόοδον και τα μέγιστα συμβάλλουν στην εκπολι­τιστική άνοδο του τόπου.

 

Θαρραλέος, φ. 356 (7-4-1958), σ. 1.

Επικοινωνία - Όροι χρήσης

Επικοινωνία 

Διεύθυνση
Παύλου Μελά & Μπιζανίου Βέροια Τ.Κ 591 00
Τηλέφωνο  
2331078127 - 2331078100
Email: info@veriahistory.gr
Όροι Χρήσης
Ιστοσελίδας
 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Σημείωμα 
Ο δικτυακός χώρος veriahistory.gr βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και υπόκειται σε συνεχόμενες λειτουργικές και δομικές αλλαγές καθώς και συνεχόμενη προσθήκη περιεχομένου