Γυμναστικές επιδείξεις 1952

Οι γυμναστικές επιδείξεις αποτελούν έναν διαχρονικό θεσμό της εκπαιδευτικής ζωής, ο οποίος διατηρείται από τα παλιότερα χρόνια, με διάφορες παραλλαγές. Από προφορικές μαρτυρίες αλλά και από φωτογραφικό υλικό γίνεται αντιληπτό, ότι οι γυμναστικές επιδείξεις αποτελούσαν ιδιαίτερη στιγμή στη σχολική ζωή και ως εκ τούτου προετοιμάζονταν με σοβαρότητα και επιμέλεια, υπό την ευθύνη των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής. Οι γυμναστικές επιδείξεις πραγματοποιούνταν τις τελευταίες ημέρες της σχολικής χρονιάς σε ανοιχτές εκδηλώσεις, στις οποίες παλαιότερα συμμετείχαν περισσότερα του ενός σχολεία, ενώ στο πέρασμα του χρόνου κάθε σχολείο διοργάνωνε γυμναστικές επιδείξεις για τους μαθητές του.

Αρκετά χρόνια πριν, το έτος 1952, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας αποφάσισε να ενισχύσει το θεσμό των γυμναστικών επιδείξεων με το ποσό του 1.000.000 δρχ. Στην πραγματικότητα, το ποσό αυτό αιτήθηκε από τη σχολική εφορεία του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας με σκοπό να καλυφθεί η δαπάνη της μετακίνησης μουσικής μπάντας από τη Θεσσαλονίκη στη Βέροια για τις ανάγκες των εκδηλώσεων. Το Δ.Σ. αποβλέποντας στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων της πόλης και στην ορθή διεξαγωγή των επιδείξεων, αποφάσισε να καταβάλει το εν λόγω ποσό, εκτιμώντας το γεγονός ότι τα σχολικά ταμεία αδυνατούν να καλύψουν τη δαπάνη και επιπλέον το ότι η στρατιωτική μουσική που διέθετε η Μεραρχία της πόλης, την ημερομηνία διεξαγωγής των επιδείξεων, επρόκειτο να απουσιάζει.

 

Επικοινωνία - Όροι χρήσης

Επικοινωνία 

Διεύθυνση
Παύλου Μελά & Μπιζανίου Βέροια Τ.Κ 591 00
Τηλέφωνο  
2331078127 - 2331078100
Email: info@veriahistory.gr
Όροι Χρήσης
Ιστοσελίδας
 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Σημείωμα 
Ο δικτυακός χώρος veriahistory.gr βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και υπόκειται σε συνεχόμενες λειτουργικές και δομικές αλλαγές καθώς και συνεχόμενη προσθήκη περιεχομένου