Η Ελλάς προς τα τέκνα της - Ρήγας Φεραίος

Ω παιδιά μου,
ορφανά μου,
σκορπισμένα εδώ κι εκεί, διωγμένα,
υβρισμένα
απ’ τα έθνη πανοικί!
Ξυπνήστε, τέκνα, κι ήλθεν η ώρα,
ξυπνήστε όλα, τρέξατε τώρα
κι’ ήλθεν ο Δειπνος ο Μυστικός.

Που με κόπους
κατά τόπους
τρέχετε με μίαν τροφήν,
εις δεσπότας
κι ιδιώτας,
δούλου δέχεσθε μορφήν.
Ξυπνήστε, τέκνα, κι ήλθεν η ώρα,
ξυπνήστε όλα, τρέξατε τώρα
κι’ ήλθεν ο Δειπνος ο Μυστικός.

Συναχθήτε
νά ιδήτε
τας πληγάς μου έλεεινώς,
πώς το αίμα
τρέχει ρεύμα
απ’ τάς φλέβας μου δεινώς.
Ξυπνήστε, τέκνα, κι ήλθεν η ώρα,
ξυπνήστε όλα, τρέξατε τώρα
κι’ ήλθεν ο Δειπνος ο Μυστικός.

Τήν στολήν μου
τήν καλήν μου
ξεσχισμένην τήν φορώ.
Σφαλισμένην
και δεμένην
με αλύσους την θωρώ.
Ξυπνήστε, τέκνα, κι ήλθεν η ώρα,
ξυπνήστε όλα, τρέξατε τώρα
κι’ ήλθεν ο Δειπνος ο Μυστικός.

Δέν βαστάζω,
όλο κράζω
θάνατόν μου τόν πικρόν,
σάν μ’ άφήτε
κι αμελήτε
σωτηρίας τον καιρόν.
Ξυπνήστε, τέκνα, κι’ ήλθεν η ώρα,
ξυπνήστε όλα, τρέξατε τώρα
κι ήλθεν ο Δειπνος ο Μυστικός.

Ρήγας Φεραίος

 

Από το Αναγνωστικό της Στ΄ Δημοτικού (1943) που περιέχεται στη Συλλογή Χρίστου Τσολάκη με κωδικό τεκμηρίου TSCH_BOOK_B01531.

Επικοινωνία - Όροι χρήσης

Επικοινωνία 

Διεύθυνση
Παύλου Μελά & Μπιζανίου Βέροια Τ.Κ 591 00
Τηλέφωνο  
2331078127 - 2331078100
Email: info@veriahistory.gr
Όροι Χρήσης
Ιστοσελίδας
 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Σημείωμα 
Ο δικτυακός χώρος veriahistory.gr βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και υπόκειται σε συνεχόμενες λειτουργικές και δομικές αλλαγές καθώς και συνεχόμενη προσθήκη περιεχομένου